Hittegods

Har du glemt noe?

Det er fort gjort! Kontakt infopunktet i biblioteket som har oversikt over alle gjenglemte effekter vi får inn. Vi tar vare på hittegods i tre måneder iht. lovverket.