Kontakt oss

Besøksadresse:

Sandgata 15, 7500 Stjørdal

Leveringsadresse:

Stokkanv. 11, 7500 Stjørdal

Fakturaadresse: 

Stjørdal kommune, Fakturamottak, Tydalsveien 121, 7590 Tydal. Merkes med avdeling og kontaktperson.

Faktura kan også sendes med elektronisk faktura (EHF-format), og på e-post (PDF-format) til fakturamottak@varnesregionen.no.

 

Telefon:

74 83 39 40

 

ANSATTE (PRODUKSJON OG LEDERE)

 • Jarle Førde

  Kultursjef
  Mobil: 474 54 394

  E-post
 • Frank Nordby

  Biblioteksjef/konstituert enhetsleder kulturproduksjon
  Mobil: 991 60 790

  E-post
 • Oddbjørn Eide

  Kirkeverge
  Mobil: 922 60 133

  E-post
 • Gro Langnes

  Senterleder Kimen kino
  Mobil: 996 97 909

  E-post
 • Lene Fjellstad

  Markedsansvarlig
  Mobil: 472 88 342

  E-post
 • Gunnar Hegstad

  Leder, Carbon
  Mobil: 975 45 902

  E-post
 • Margit Elverum

  Booking arr./møter

  E-post
 • Brit Skogan

  Billettansvarlig
  Mobil: 901 29 670

  E-post
 • Torstein Inderhaug

  Vedlikehold
  Mobil: 404 29 412

  E-post
 • Karsten Landrø

  Rektor Stjørdal kulturskole
  Mobil: 916 22 532

  E-post
 • Ole Ivar Teigen

  Produsent/booking
  Mobil: 917 20 978

  E-post
_
_
_