Kontakt oss

Besøksadresse:

Sandgata 15, 7500 Stjørdal

Leveringsadresse:

Stokkanv. 11, 7500 Stjørdal

Fakturaadresse: 

Stjørdal kommune, Fakturamottak, Tydalsveien 121, 7590 Tydal. Merkes med avdeling og kontaktperson.

Faktura kan også sendes med elektronisk faktura (EHF-format), og på e-post (PDF-format) til fakturamottak@varnesregionen.no.

 

Telefon:

74 83 39 40

 

ANSATTE (PRODUKSJON OG LEDERE)

 • Jarle Førde

  Kultursjef
  Mobil: +47 474 54 394

  E-post
 • Frank Nordby

  Biblioteksjef
  Mobil: +47 991 60 790

  E-post
 • Oddbjørn Eide

  Kirkeverge
  Mobil: +47 922 60 133

  E-post
 • Gro Langnes

  Senterleder Kimen kino
  Mobil: +47 996 97 909

  E-post
 • Lene Fjellstad

  Markedsansvarlig/billett
  Mobil: +47 472 88 342

  E-post
 • Margit Elverum

  Booking seminar/møter
  Mobil: +47 900 86 055

  E-post
 • Brit Skogan (permisjon)

  Billettansvarlig
  Mobil: +47 901 29 670

  E-post
 • Astrid Cecilie Olaussen

  Enhetsleder kulturproduksjon
  Mobil: +47 93 29 23 19

  E-post
 • Karsten Landrø

  Rektor Stjørdal kulturskole
  Mobil: +47 916 22 532

  E-post
 • Ole Ivar Teigen

  Produsent/booking
  Mobil: + 47 917 20 978

  E-post
_
_
_