Personvern

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?
  Markedsansvarlig ved Stjørdal kommune, kulturproduksjon er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene.
 2. Hva er formålet?
  Personopplysningene brukes til å sende ut nyhetsbrev med nyheter og tilbud.
 3. Hvilke personopplysninger behandles? 
  Det er fornavn, etternavn og e-post adresse som behandles.
 4. Hvor hentes opplysningene fra?
  Det er mottaker av nyhetsbrevet som legger igjen egne personopplysninger enten ved å krysse av at vedkommende ønsker nyhetsbrev tilsendt når de kjøper e-billett eller på eget skjema for å bestille nyhetsbrev . Det hentes ikke opplysninger fra tredjeparter.
 5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
  Det er frivillig for den registrerte å legge igjen sine personopplysninger.
 6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
  Nei, personopplysninger oppgis ikke videre til tredjeparter.
 7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
  Alle opplysninger fra personer som har avregistrert seg slettes automatisk.
 8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
  Virksomheten forholder seg til den registrertes rettigheter og plikter som beskrevet i Norsk Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) når det gjelder retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.
 9. Hvordan sikres opplysningene?
  Informasjonssikkerheten ivaretas etter §13 i personopplysningsloven der det står beskrevet at det stilles krav til den behandlingsansvarlige om tiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
 10. Kontaktinformasjon
  Virksomheten kan kontaktes på e-post ved ønske/krav om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger (i henhold til Personopplysningsloven).
Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Kimen stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_