Kimen - et miljøfyrtårn

Kimen kulturhus har i 2021 vært med i et pionerprosjekt for å få miljøsertifisert kulturhus.  Vi på kulturhuset ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar med hensyn til hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Miljø er derfor et prioritert satsningsområde for kulturhuset. Kimen kulturhus ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021 som et ledd i å systematisere og sette konkrete mål for dette arbeidet.

Hovedfokus

Kimen kulturhus skal:

 • gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant våre interessenter
 • etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
 • arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen og innovasjon innen miljøområdet i kultursektoren
 • ha fokus på godt arbeidsmiljø, med trivsel og videreutvikling
 • sette oss årlige mål for miljøarbeidet

Noen tiltak gjennomført i 2021

Vi har akkurat kommet i gang, men har allerede gjennomført noen tiltak:

 • Bytte til nytt planleggingssystem som gir oss en bedre oversikt over når salene er i bruk for ikke å bruke energi på å blåse inn frisk luft, varme opp eller avkjøle rom som ikke er i bruk.
 • Kimen har tatt Balansemerket, en merkeordning myntet på kultur- og underholdningsbransjen som aktivt jobber imot seksuell trakassering for å sikre et trygt miljø på arbeidsplassen.
 • Kuttet ut engangsartikler i det daglige.
 • Nye, lukkede avfallsdunker utendørs som komprimerer søplet og varsler når det er behov for tømming.

Miljøregnskap 2020

Miljøregnskap 2020

Miljøregnskapet for 2020 viser et CO2-utslipp på 198,57 tonn. Energi står for  90,8 % av utslippene på huset, og det er derfor ingen tvil om at vi har mest å hente her.

I 2022 har vi satt oss ambisiøse mål blant annet på reduksjon av restavfall, energibruk og sykefravær.

Hvordan kan du som publikummer bidra?

 • Velg kollektivtransport, sykle eller gå til Kimen dersom du har mulighet til det.

 • Hjelp oss å holde det rent og ryddig på kulturhuset og i parken utenfor.

 • Kjøp billetter på nettet og bruk mobilen ved billettsjekk i stede for å printe den ut for å unngå papiravfall.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet Tiltakene skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for det globale miljøet.Tiltakene er konkrete og målbare, tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn, www.miljofyrtarn.no

Les mer om Miljøfyrtårn her.

Kimen fasade