Stjørdal Blandakor - Sangkafe

Stjørdal Blandakor og gjester inviterer til trivelig sangkafe!

Gjester er Stjørdal Pensjonistkor, Bjørn Værnes på gitar samt musikkelevene Knut Dahle og Samuel Kylsberg på henholdsvis tenor-saxofon og piano.

 

Det blir allsang og loddsalg, og servering er inkludert i billetten.

Vel møtt!

_
_
_