1

Seniorforum: Fremtidsfullmakt

Vil du vite hva en framtidsfullmakt er og hvordan den settes opp? To jurister fra fylkesmannen i Trøndelag kommer og informerer deg om alt du trenger å vite. OBS: Arrangementet er FLYTTET til Stjørdal kirke, Kimen.

Disse to juristene holder jobber daglig med spørsmål omkring hva en Framtidsfullmakt er og hvordan den bør settes opp. De er ofte benyttet som foredragsholdere rundt omkring i vårt fylke, og både foredraget og de mange spørsmålene som kommer i etterkant, er verdifulle opplysninger når personer har bestemt seg for å opprette en Framtidsfullmakt.

Særlig eldre bør vurdere å opprette en framtidsfullmakt til et familiemedlem eller en annen person man stoler på for ivareta egne interesser og praktiske gjøremål dersom man kommer i en situasjon hvor man ikke lenger er i stand til dette selv. Reglene om framtidsfullmakt følger av vergemålsloven. En framtidsfullmakt er ifølge lovens definisjon en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. En framtidsfullmakt gir større grad av selvbestemmelsesrett og er et alternativ til ordinært vergemål med offentlig oppnevnt verge.

 

Billett 

180,- for medlemmer og 230,- for ikke-medlemmer.

OBS: Kjøper du billett i skranken og ikke over nettet, tilfaller en skrankeavgift på 20,- 

 

Kaffesalg og musikk fra 11.00

Som vanlig blir det salg av kaffe og kaker fra kl. 11.00 og med musikk av Autumn Leaves.

 

Husk å fornye medlemsskapet!

Det er tid for å fornye årskontingenten med kr 100,- med innbetaling til konto 4465.2378.215 eller Vipps 124714. Kan også betales ved frammøte før foredraget!

 

Foto: Flickr/https://bestpicko.com

_
_
_