Bjarne, Thomas & Eskil Brøndbo med flere - Trøndergospel

Trøndergospel!!
Bjarne Brøndbo, Thomas Brøndbo, Eskil Brøndbo(DDE), Terje Tranaas(Åge og Sambandet), Eivind Berre(DDE), Daniel Viken(Terje Tysland Band) og Gospelkoret Salt under ledelse av Elina Karpinksa hadde en svært vellykket turné i mars i år. Med fullsatte kirker og fantastiske tilbakemeldinger besøker vi nå kirker sør i Trøndelagsfylkene.

Stjørdal kirke er selvfølgelig med på turnelista, og vi gleder oss veldig til å besøke Stjørdal og Kimen. Trøndergospel har kommet for å bli.
Vel møtt til konsert!

_
_
_