Kimen kulturhus

Vår visjon: Engasjement og fellesskap uten grenser

Kimen kulturhus skal være et hus for alle. Vi ønsker å være en viktig møteplass for Værnesregionen hvor det frivillige og profesjonelle kulturlivet kan blomstre. Her skal det være et bredt spekter av kultur gjennom hele året.

Fakta om huset:

Åpnet: 21. august 2015 av H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
Eier:         Stjørdal kommune v/ Stjørdal Kulturutvikling AS
Arkitekter:  Reiulf Ramstad Arkitekter, JST Arkiteter og Lusparken Arkitekter
Entreprenør: Skanska
Kostnad:  717 millioner
Areal:   15.700 kvm (inkl. p-anlegg 4.100 kvm)
Innhold: To konsertsaler, tre kinosaler, bibliotek, ungdomsklubb, kirke, øvingsrom, tre dansesaler, galleri, kafe, administrasjonsfløy

                  

Ole Vig - Såmannen

Kimen kulturhus er bygd i stjørdalingen Ole Vigs ånd. Han var bondesønnen som gjennom hele sitt korte liv arbeidet for at kunnskap og kultur skulle spire og gro som kimen i et korn.

Det som først og fremst kjennetegner Ole Vig er rollen som brobygger. Vigs eget liv var fullt av kontraster. Han var fattigmannssønnen og stemmen fra de tause samfunnslag, som i løpet av sitt unge liv rakk å være elev ved seminaret, huslærer, forfatter, foredragsholder, tillitsvalgt, redaktør, styreleder ved teateret og nestleder for den unge Henrik Ibsen. Da han døde i 1857 i en alder av 33, trolig av tuberkulose, ble han gravlagt mellom Henrik Wergeland og Camilla Collett. 

Vig kjempet en utrettelig kamp for demokrati og kommunikasjon, og var opptatt av at vi lærer ved å bryne oss på hverandre.

Inspirert av mannen som ville ”vekke og samle folket”, er Kimen blitt et brobygg mellom livets ulike sfærer. Her er folkebibliotek, kirke og et livssynsnøytralt rom, men også fritidsklubb, kino, konsertsaler, øvingsrom og kafé – rom der vi kan samles og bryne oss på hverandre.

Teksten er basert på forordet i brosjyren "Kunst i Kimen" av Kamilla Freyr

Kunst i Kimen

"En sang er ikke en sang før den er sunget - en kunstplan er kun en plan før kunstnerne har realisert den". Reidun Bull-Hansen, leder for kunstutvalget

Kunstutvalget på Kimen - medlemmer 

Kunstutvalget i Kimen kulturhus bestod av: arkitekt Jan Støring, brukerrepresentant Ragnhild Thorvik, byggherre-representantene Jomar Ertsgaard og Arne Fridthjof Venæs, i tillegg til kunstkonsuletenene fra Kunst i offentlige rom (KORO), Reidun Bull-Hansen (utvalgsleder) og Edvine Larssen. Kunstutvalget var i arbeid fra 2011 - 2015. 

Lundebrekkes verk var ikke en del av kunstutvalgets mandat. Kirkerommet ble utarbeidet av Kirkelig kulturverksted, Berit Hunnestad og Terje Hope.


ANNE-KARIN FURUNES


Nylænne 1930/2015, et gjenskapt minnebilde
Fra arkiv, akryl på lerret, perforert, 380 x 860 cm

Bildekunst av Furunes 

 

REINHARD HAVERKAMP


«Østen for sol vesten for måne»
Rustfritt stål, finbørstet overfalte.
580 x 320 cm, høyde 260 cm
Ca. 300 kg.

Kunstverk av Haverkamp

 

MAJA S.K. RATKJE


«Viglokk»
Vignett til forestillinger.

EDITH LUNDEBREKKE


Utsmykking på kirkens altertavle.

Altertavle Lundebrekke

Foto: Juri Havran