Høsten 2015 sang vi advents- og julesalmene i rekkefølge. Nå er det tid for faste- og påskesalmene! Vi starter kl. 14.00 og er ferdig omtrent kl. 21.00. Salmenumrene vi skal igjennom er fra nr 108 – 215. Konseptet bygger på den populære TV-sendingen «Salmeboka minutt for minutt» på NRK.

Fire lokale kor har sagt ja til å være med som forsangere, og vi har også Hell Brass med på noen av salmene. Denne dagen dreier seg fremst om fellessang. Kom innom Stjørdal kirke en tur, eller vær med hele dagen!

Noen eksempel av salmer som vi skal synge denne dag er:

  • Vår Gud han er så fast en borg,
  • Se, vi går opp til Jerusalem, Såkorn som dør i jorden,
  • Hil deg, frelser og forsoner,
  • Påskemorgen slukker sorgen,
  • Deg være ære – og mange, mange flere!

For deg som har lyst å være med litt ekstra, som forsanger på salmene 190-206, så holder kantor Brita Sjøberg i en øvingskveld, MANDAG 5. MARS kl. 19.00-21.00 i Stjørdal kirke, Kimen. Møt opp da, eller meld deg på til Brita på brita.sjoberg@stjordal.kommune.no

Her er ALLE velkommen, uansett stemmegruppe eller sangerfaring.Noen av salmene kommer å fremføres av solister, men de aller fleste kommer å foregå som fellessang.