Priskandidater søkes

Hvem fortjener Kulturprisen og Miljøprisen 2018?

Stjørdal kommune deler hvert år ut Kulturprisen og Miljøprisen til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats innenfor kultur og miljø. Alle kan foreslå kandidater til de to prisene. Dette gjør du ved å legge inn forslag digitalt eller per brev med en liten begrunnelse til Stjørdal kommune (se kommunens hjemmeside).
 
Det er komite Kultur, Næring og Miljø som gjør den endelige tildelingen i sitt møte i slutten av oktober. Prisene vil bli utdelt på et prisarrangement i Vektersalen i Kimen torsdag 29. november 2018, hvor ordføreren er vertskap.
 
Det arbeides med å revidere retningslinjene for kommunens kulturpris og miljøpris for de neste årene. I den forbindelse har det kommet frem forslag på både en idrettspris og en frivillighetspris. Kanskje kommer vi til å samordne retningslinjer for alle de fire prisene og få de samlet med i et større anlagt prisarrangement – sier kultursjef Jarle Førde som ønsker seg mange forslag til kandidater til prisene for 2018. Frist er 1. oktober.

 

Her er noen tidligere vinnere av kulturprisen:

2010 Halsen Musikkforening

2011 Hans Olav Løkken

2012 Olaf Lydvo

2013 Litj`lånkerevyen

2014 Sidsel Schønberg

2015 Dugnadsgjengen for Prestmoen kulturpark

2016 Johan Kristoffersen, Harald Lauritzen og Helge Hugdahl (post mortem)

2017 Blues in Hell.

 

Noen tidligere vinnere av miljøprisen:

2010 Olaus Dalsplass,

2011 Kjell Arnfinn Aune

2012 Stjørdal Museums venner

2013 Stjørdal Jeger- og fiskeforening

2014 Seteråsens Venner

2015 Heidi og Trond Olav Beitland

2016 Jon Kristian Skei

2017 Arne Moksnes

_
_
_