Høstens allsang på Kimen

Bli med og syng med den stemmen du har!

– «Vi møtes i sangen» er et av de gode budskapene til den en time lange Allsang. Her kan alle bidra, og enhver får synge med sin stemme. Sammen skal det skapes sang og musikk der målet er å oppleve gyllne øyeblikk med gode opplevelser, forteller arrangør Astri Vikaune. Arrangementet er gratis.

 

Høstens datoer:

17. september, 15. oktober, 19. november og 17. desember

Allsangen starter kl. 12.00.

 

Foto: Flickr Lali Masriera

_
_
_