Kontakt oss

19.02.202111:14 Bjorn Tore

Adresse

Besøksadresse:
Sandgata 15, 7500 Stjørdal

Leveringsadresse:
Stokkanv. 11, 7500 Stjørdal

Fakturaadresse: 
Stjørdal kommune, Fakturamottak, Tydalsveien 121, 7590 Tydal. 

Merkes med avdeling og kontaktperson.

Faktura kan også sendes med elektronisk faktura (EHF-format), og på e-post (PDF-format) til fakturamottak@varnesregionen.no.

 

Telefon

Billettluka: 918 42 914 

Generelle henvendelser: 74 83 39 40

Kino: 459 64 080 

Stjørdal kirke: 74 83 42 20

Carbon frtidsklubb: 941 71 139 (i klubbens åpningstid)

 

E-post

Billettluka:  kimenbillett@stjordal.kommune.no

Generelle henvendelser:  kimen@stjordal.kommune.no