Utstilling: TEMPO med søskenparet Kjersti og Arild Berg

Tittel Start Slutt Arrangør Sted Tittel Utstilling: TEMPO med søskenparet Kjersti og Arild Berg Start lørdag 4. sept 2021 12:00 Slutt 19. sept 2021 18:00 Arrangør Stjørdal kunstforening Sted Galleri Les mer

lørdag 4. sept 2021 12:00 Galleri
Kjøp billetter
04.09.202112:00 Lene Fjellstad

Fakta

Dag 1 4. sept 2021 12:00:00 - 19. sept 2021 18:00:00RArrangør Stjørdal kunstforening Sted Galleri Kategori Annet

TEMPO - en utstilling med  KJERSTI BERG og ARILD BERG

I Galleriet, Kimen Kulturhus, 4 – 19. september 2021

Gratis inngang.

Tempo er hastigheten i en handling. Tid blir i ’Tempo’ undersøkt gjennom fotografi og arkitektonisk keramikk hvor tid og teknikk spiller en framtredende rolle. Verktøy, utstyr og mekanikk som brukes i framstillingsprosessen blir i prosjektet fortolket som en type instrumenter i dialog med et kunstnerisk uttrykk. 

 

Fotografiet er ubetinget knyttet til begrepet tid gjennom fotografiapparatets instrumentelle funksjon, samtidig som det er låst til ideen om det forgjengelige, ved å fryse et øyeblikk som aldri vender tilbake. Lys og mørke som en gjensidig avhengighet, går igjen som idé i Kjersti Bergs arbeider og veves sammen med interesser omkring «tid» som fenomen. Titlene på de store fargefotografiene stammer fra eksponeringsøyeblikket til hvert fotografi, som f.eks. "søndag 21. juni kl 00.24". I tillegg presenteres også en collage av 12 innrammede analoge fotogrammer av alle delene i et demontert mekanisk pendelur. Tittelen på dette arbeidet er "Horologium Oscillatorium", som betyr oscillerende klokke (pendelur). De fleste fotogrammene presenteres i et album som besøkende kan bla i.

 

Slitte og egenproduserte håndverktøy brukes i den skapende prosessen, verktøyene monteres som instrumenter på en vegg når Arild Berg undersøker møtet mellom mennesker og miljø, hvor tidsdimensjonen i prosesser brukes som en poetisk ramme. Skillelinjene mellom  kunst og hverdag, håndverktøy, keramiske objekter og omgivelser etableres og endres på nye måter i installasjonen. 

 

Utstillingen viser en variasjon av verk. Fotografier, keramiske bilder og objekter, vegginstallasjon med kulltegning og håndverktøy og en klokke.

 

Kunstformidler Gunn Beate Visnes skriver om utstillingen:

‘Utstillingen, Tempo kan på mange måter sies å være en kommentar, eller en visuell representasjon av en av de største kontroversene i kunsten gjennom tidene.  Kontroversen har preget kunstfeltet på flere områder. Kontroversen og spørsmålet om kunstens funksjon, oppstod når begrepet om de ”skjønne kunster” (Les beaux arts) ble konstruert i spesialiserte institusjoner og ideen om et eget autonomt kunstfelt var etablert i løpet av 1700- tallet. (Det moderne kunstsystemet). 

 

Man kan si at i dette ligger det en ide om at kunsten burde være en sfære for seg selv, med egne sett av regler. Kunsten skulle være et fristed. Ut i fra dette ble tanken om kunsten for kunstens skyld etablert (L`art pour l`art). Denne autonomiestetikken dominerte i det borgerlige samfunnet på 1700-tallet og kan sies å være fullendt i Estetisismen. Det kom etter hvert angrep på denne forestillingen. Man kan si at det oppstod en kamp mellom det som fikk benevnelsen ”L`art pour l`art- bevegelsen” og en mer realistisk orientert kunst.

Det er dette spenningsfeltet Kjersti Berg og Arild Berg berører i utstillingen Tempo.

 

Kunstverkene på utstillingen antyder både Modernismens kunsttradisjon og verk som kan sies å ha trekk fra en konseptuell kunsttradisjon. Arbeidene  har trekk fra den konseptuelle kunsten i forhold til brukstingen og nye perspektiv på kunsthåndverk. 

 

I utstillingen kan man si at Arild Berg utforsker hvordan kunstobjekter kan settes sammen, tas i bruk og plasseres utenfor sin naturlige kontekst og dermed få en annen betydning. Utstillingen viser hvordan kunsten har et endringspotensiale i seg. Han viser  at verktøy, bruksgjenstander kan gå igjennom en transformerende kraft ved å bli plassert i en kunstinstitusjon. Det vil da bety at utstillingen i seg selv har omgjort bruksgjenstanden til et kunstverk.  Vi ser at brukstingen er noe annet, noe mer enn bare en bruksting.

 

Det samme gjelder fotografiene. Bruken av fotografiet er blitt en stor del av hverdagslivet. Fotografiapparatet konfronterer det industrielle gjennom fotogafiapparatet med det mer kontemplative, diffuse eller abstraherte i naturen. Det oppfattes kanskje ofte som bare et fremstillingsinstrument. Et teknisk hjelpemiddel, men vi ser i utstillingen at både verktøyene, steiner og fliser og fotografiapparatet og fremstillingsteknikken helt klart er kunstverk, bli til kunstverk eller  i  hvert fall kan brukes i fremstillingen av kunstverk, uten å ødelegge kunstopplevelsen eller kunstverket.

 

I etableringen av det nye systemet oppstod det en splittelses i kunstbegrepet som fremdeles påvirker kunstfeltet den dag i dag. Etableringen av De skjønne kunster førte blant annet til at håndverket ble ekskludert fra det nye kunstbegrepet. Håndverkeren fikk en brutal skjebne etter det. Det ser også til at håndverkeren/håndverket blir skurken i de fleste debattene omkring hva som kan kalles kunst og ikke kunst eller hva som er høykultur og lavkultur. Listen er lang og kritikken hagler. Det ble ikke gjort skille mellom maleri og fremstilling av fine bruksgjenstander før etableringen av det moderne kunstsystemet. Det fantes heller ikke et eget begrep for å skille mellom maleren, skulptøren, keramikeren eller glassblåseren. Skillet mellom kunst og håndverk, kunstneren og håndverkeren oppstod først i løpet av 1700-tallet og når selve begrepet «kunst» ble opprettet.

 

Denne splittelsen i kunstbegrepet har hatt enorme konsekvenser, både for kunsten, kunstproduksjon, kunstens markedsverdi og ikke minst i vurderingen av kvalitet, om høy/lav kultur. Gode og dårlige kunstverk og definisjonsmakt. Det er i dette feltet kunstnerne Berg bedriver risikosport i kunsten sin og i utstillingen. ‘

 

Om kunstnerne Arild Berg og Kjersti Berg

Kjersti Berg (f. 1970) har vært skapende kunstner på flere kunstfaglige felt etter endt utdanning på Kunstakademiet i 2005. Hun har vært innkjøpt til flere offentlige utsmykkinger blant annet til St. Olavs hospital i Trondheim. De siste årene har hun i tillegg jobbet som kunstfaglig prosjektleder i Trondheim kommunes kunst i offentlige rom-ordning.

 

Arild Berg (f. 1966) har vært aktiv på flere kunstfaglige felt etter endt utdanning på avdeling for keramisk kunst på Kunsthøgskolen i Oslo i 1997og har doktorgrad om kunstneriske undersøkelser i det offentlige rom fra Aalto Universitetet i Helsinki. Han har jobbet med offentlig kunst og er professor i kunstnerisk utviklingsarbeid i produktdesign på OsloMet - storbyuniversitetet.

Relaterte aktiviteter