Kontakt oss

Adresser

Besøksadresse:
Sandgata 15, 7500 Stjørdal

Leveringsadresse:
Stokkanvegen 11, 7500 Stjørdal

Fakturaadresse:
Stjørdal Kommune, Fakturamottak, Tydalsveien 121, 7590 Tydal

Fakturamottak:
Vi ønsker helst å motta våre fakturaer elektronisk.
Vi benytter Visma og har følgende EHF-adresse: 9908:939958851.
Den kan også sendes på e-post (PDF-format) til: fakturamottak@varnesregionen.no.

Telefon:
Sentralbord: 748 33 940 
Billetthenvendelser: 219 59 200

E-post:
Generelle henvendelser:
kimen@stjordal.kommune.no:

Billetthenvendelser: 
kundeservice@eventim.no