Kontakt oss

Adresser

Besøksadresse:
Sandgata 15, 7500 Stjørdal

Leveringsadresse:
Stokkanvegen 11, 7500 Stjørdal

Fakturaadresse:
Stjørdal Kommune, Fakturamottak, Tydalsveien 121, 7590 Tydal

Fakturamottak:
Vi ønsker helst å motta våre fakturaer elektronisk.
Vi benytter Visma og har følgende EHF-adresse: 9908:939958851.
Den kan også sendes på e-post (PDF-format) til: fakturamottak@varnesregionen.no.

 

Telefon

Billetthenvendelser og bibliotek: 918 42 914 

Generelle henvendelser: 748 33 940

Kino: 459 64 080 

Stjørdal kirke: 748 34 220

Carbon fritidsklubb: 941 71 139 (i klubbens åpningstid)

 

E-post

Billetthenvendelser: kimenbillett@stjordal.kommune.no

Generelle henvendelser: kimen@stjordal.kommune.no