Balansemerket til Kimen

Balansemerket er Balansekunsts merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. Gjennom ordningen tilbyr Balansekunst kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i arbeidet for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Nå har avdeling for kulturproduksjon ved Kimen kulturhus oppnådd merket.

Les hele saken her på Balansekunsts egne sider